7+

Сайт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Дюймовочка" г. Ак-Довурак

Ноябрь 1 Тыва-дыл хуну

Ноябрь -1 Тыва Республикада Тыва дыл хуну кылдыр чарлаттынган. 

Саадигивис иштинге ада-иелер аразынга Тыва -дыл хунунге тураскааткан онзагай, солун моорей эрткен. Этирген удуртукчу башкы Ооржак Орлан-кыс Демир-ооловна.

Моорейнин сорулгазы: тыва-дыл дугайында ада- иелерге билиин улам оттуруп, оске дылдар-биле  холувайн, тыва-дылга арыг чугаалап, тыва ужук -бижикти хандыр ооренип, сайзырадып чоруурунга чагып ооредир, билиндирер.

Моорейге саадигивистин 5 ада- иелери  киришкеннер:

1.Маадыр Валентина Сурукейевна (2-ги бичии болук «Звездочки»- II место

2.Сарыглар Светлана Чыдаевна (1-ги бичии болук «Смешарики») — I место

3.Дамба Белекмаа Адар-ооловна  (1-ги бичии болук «Смешарики») — II место

4.Ховалыг Чейнеш Владимировна (1-ги бичии болук «Смешарики») — III место

5.Монгуш Ия Геннадьевна (2-ги бичии болук «Колокольчики») — номинация «Тиилелгеже чуткул»